Paradīzē

Pēc Rūdolfa Blaumaņa tāda paša nosaukuma stāsta motīviem.


 
Muzikāla pamācība puisiešiem par to, kā neuzticība tiek sodīta.
 

 
Kura gan no meitām nav sapņojusi par mīlestību- necerētu, negaidītu kā gaistošu sapni, kas iedegas sirdī. Bet, ja gadās, ka sastaptais eņģelis ar skaistajām acīm un saldo balsi teicami spēlējas ar meitu sirdīm kā mazi bērni ar akmentiņiem, un ar šo „divbrūtaini” saderināta labākā draudzene?
Tad gan neatliek nekas cits, kā ietīties segā un paraudāt, vai arī atmaskot un atriebties.......
 

 
Režisors - AIGARS BALULIS
Horeogrāfe - SANTA GRĪNFELDE
Kostīmus veidoja - AIJA TREIMANE
Lādi un “Sapņu meitenes” apgleznoja - MĀRA MOZGIRE
 

 
Izrāde skan Raimonda Paula dziesmas teātra vokālā ansambļa „Papardes zieds” izpildījumā.
Dziesmas aranžējuši - KRISTAPS KRIEVKALNS, ANDRIS BARONS, PĒTERIS LIEPIŅŠ, GUNDARS LINTIŅŠ
 

 
Lomās:
Piparu Ieva - EVELĪNA LANKOVSKA
Pakulu Anna - SABĪNE UPENIECE
Līze - Ievas māsīca - SANDIJA DIDRIHSONE
Apsēnu Andžs - DANIELS AMČISLAVSKIS
Piparu māte - AIJA TREIMANE
Pakulu tēvs - ĢIRTS ALSTERS
 

 
Meitenes un puiši - LINDA ROZĪTE, LINDA AUŠTE, INĀRA ŠUMEIKO, PĒTERIS CARS, MĀRTIŅŠ KAGAINIS, RAIVIS KRŪMIŅŠ
 

 
Vokālais ansamblis “Papardes zieds” - LIĀNA KARASA, DACE UMBRAŠKO, EVIJA BAULA, ĢIRTS ALSTERS
 

 
Pirmizrāde 2013. gada 12. maijā