Par nejaušību tikai muļķi sauc likteni

Muzikāla vēsturiskā mistifikācija 2 daļās

“Jaukā saulainā vasara aizskrējusi vēja spārniem, pamezdama mums atmiņas par brīnišķīgām dienām un zvaigžņotām naktīm, kas pavadītas mežā, laukā, jūrmalā. Cik daudz saules un ziedu, cik daudz dziesmu, prieka, jautrības! Mēs priecājamies, ka tas viss ir bijis, un mēs skumstam, ka tas viss jau ir pagājis.”

Tā vien gribas pārfrāzēt žurnālā “Daile” 1930. gada Nr 1. teikto un saistīt šīs “atmiņas” ar romantikas apdvesto vēsturisko laiku – Latvijas pirmās brīvvalsts laiku. 

“Domās mēs vēl kavējamies pie saulainām dienām Rīgas jūrmalā. Kā spilgta raķete naktī, tā atmiņā atplaukst viena aina pēc otras. Te skats, kas it kā neviļus pamests garāmejot, te nenozīmīgs vārds – tas viss mums likās dārgs un tuvs, jo tas bija mūsu pārdzīvots. Vai tas bija flirts? Vai kas nopietnāks?

Jūrmalas karstās smiltīs lidoja daža laba Amora bulta. Un varbūt arī ievainoja vienu, otru. Bet kas gan vairās no Amora bultas! Viņas skāriens ir tik patīkams. Ievainotos izārstē jūras viļņi un karstā saule. Vakaros dejas grīdu uguņos virpuļoja saulē iedegušie stāvi. Džezbends ķērca ekzotiskas skaņas un vilināja aizmirstībā...”

Izrādes darbība norisinās 1930-to gadu sākumā, gan Rīgā, gan Jūrmalā, Bulduru viesnīcā, kas pirmās brīvvalsts laikā nenoliedzami ir bijusi aktīvs un būtisks, sociāli nozīmīgs kultūras centrs. Izrādē ne tikai skan dziesmas kuras ir bijušas aktuālas konkrētajā vēsturiskajā laikā, ilustrējot konkrētas tradīcijas un tikumus, bet tās tiek arī izdejotas stilizētos 30-to gadu deju soļos.

Lomās: OTOMĀRS MĀKONS - Mārtiņš Kagainis, PAULS DZINTARS - Raivis Krūmiņš, HERMĪNA ZEMĪTE - Evija Baula, ĒRIKA DĀLDERMANE - Sabīne Upeniece, RŪDOLFS TONE / RUDOLFO TONETTI - Māris Zabarovskis, ROBERTS DĀLDERMANS - Mārtiņš Pika, KAFEJNĪCAS "SUKUBS" VIRSOFICIANTS - Niks Mihailovs, KAFEJNĪCAS "SUKUBS" OFICIANTS, KURJERS - Guntars Venckus, MUITNIEKS, BULDURU VIESNĪCAS OFICIANTS - Guntars Pavārs, SEKRETĀRE - Līva Vēliņa-Pētersone

PILSĒTNIEKI, ATPŪTNIEKI - Liāna Karasa, Niks Mihailovs, Līva Vēliņa-Pētersone, Evelīna Lankovska, Guntars Venckus, Linda Saviele

KORDEBALETS - Linda Rozīte, Linda Aušte, Ieva Kalniņa, Ravita Rozīte, Dace Broka

REŽIJA – Imants Jaunzems,

HOREOGRĀFIJA – Ieva Kemlere,

KOSTĪMI - Zane Prokofjeva, Aija Treimane,

TELPA - Pēteris Cars, Imants Jaunzems,

MŪZIKAS ARANŽIJAS - Inga Gaile,

MŪZIKAS MONTĀŽA - Tablis

Šī izrāde ir velte skatītājiem Latvijas 100. gadadienā!


Pirmizrāde 2018. gada 24. martā.

Izrādes ilgums - 2h 10