Irīna Liepa

(1912 - 1995)

              “Šajā ilūziju pasaulē mēs esam atlidojuši no Visuma Bežrobežības. Sākumā īsti nesaprotam, kas mēs šeit būsim, dzīve vēl ietver mūs savā nepavērtajā aizkarā, savā lielajā Noslēpumā. Tas viss šķiet kā dievišķs teātris, kur ik pa cēlienam kaut kas tiek risināts, pamazām ļaujot tuvināties dievišķajai Mīklai. Tikai lugas pēdējā cēlienā sākam apjaust šīs dzīves aptuveno loģiku, lielo Likumību, kad katrs saņem savu pelnīto – vai nu iepriekš ieprogrammēto draugu mīlestību vai arī likstas un sakrātos parādus, kas agri vai vēlu jānomaksā.

          Kad aizveram lielo, sevis paša uzrakstīto grāmatu, mūs atkal gaida (pēc karmas likumiem matemātiski precīzi izskaitļota) jaunā satikšanās - ar saviem tuviniekiem, ar mīļiem vai naidīgiem cilvēkiem. Jebkurš cilvēks uz zemes ir kā starojoša zvaigzne, jo viņas dzīves noslēpuma mirdzums ietverts dievišķajā Gaismas un Tumsas rotaļā.”

 

Jūrmalas teātrī iestudētās izrādes

1986. J.Jaunsudrabiņš  Jo pliks, jo traks    
       
1985. A. Arbuzovs      Mans nabaga Marats   /sadarbībā ar Aigaru Baluli/
       
1984.  L.Helmane   Ferelli dzimta zaudē mieru  
       
1983.  N. Mirošņičenko  Trešā paaudze  
       
1981.  Rainis Tas bij' tik sen...  
       
1981. P. Kalderons de la Barka Ar mīlu nejoko  
       
1980.  A. Sokolova Fantāzijas  
       
1980. Dž.B. Šovs  Kā viņš piekrāpa viņas vīru  
       
1979. M.Ž. Sovažons   Nemiera pilna nakts  
       
1979. B. Juškevičs   Ir gan svētki