SADZIRDĒT JŪRMALU

Jūrmala ir bijusi iedvesmas avots un darbības vieta daudzu latviešu dramaturgu lugām. Šobrīd Jūrmalas teātrim izdevies apzināt vairāk kā 30 lugu, kurās visa 20-tā gadsimta garumā, atšķirīgos un savdabīgos sociālpolitiskos apstākļos, ir izvērtušās lugu tēlu dramatiskās, komiskās, draiskās un romantiskās peripetijas, tieši vai netieši atklājot Jūrmalas atšķirīgo raksturu katrā no tiem. Kā vienojošais elements visās lugās manāms jūras tuvums, tās mainīgais un neviennozīmīgais tēls. Jūrmalas teātris piedāvā piecas Klausāmās Pastkartes – „SADZIRDĒT JŪRMALU”. Katrā no tām, kāda pagājušā gadsimta vēsturiskā posma lugas audioiestudējums.