Matīss Vingris

 
Gads Autors Izrāde Loma
       
2023 T. Viljamss Stikla zvērnīca Toms Vingfīlds
       
2022 D. Mamets Oleanna Džons
       
2020 E. Blaitona Pauks@Šmauks.lv Zigis Zebiekste
       
2019 L. Stumbre Kas esi tu - Alise Bērziņa?     "Ezers" Vilis
       
2019 M. Frišs Santa Krusa Rakstvedis
       
2018 Ā. Alunāns Jā, tie bij' zelta laiki mums Aktieris