Matīss Vingris

 
Gads Autors Izrāde Loma
       
2019. M. Frišs Santa Krusa Rakstvedis
       
2018. Ā. Alunāns Jā, tie bij' zelta laiki mums Aktieris