Jā, tie bij zelta laiki mums...

Ādolfa Alunāna lugu dziesmu spēle

Par godu latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna 170. dzimšanas dienai izveidota Alunāna lugu dziesmuspēle "Jā, tie bij zelta laiki mums, kur dzīve bij viens dziedājums, kur dziedāja ar prieku tas, kam bij aita, pastalas...".

Dziesmuspēlē dzied un dejo tēli no izrādēm "Mucenieks un Muceniece", "Seši mazi bundzinieki" un "Džons Neilands".

Izrādē skan iemīļotas komponistu Raimonda Paula un  Ivara Vīgnera dziesmas Jura Vaivoda aranžējumā

Dziesmuspēlē tēlo, dzied un danco: Sabīne Upeniece, Dace Umbraško, Liāna Karasa, Linda Aušte, Evija Baula vai Dace Broka, Māris Zabarovskis, Mārtiņš Kagainis, Mārtiņš Pika vai Matīss Vingris, Daniels Amčislavskis vai Niks Mihailovs

Režisori - Gunta Mīlenberga, Imants Jaunzems

Horeogrāfs - Mārtiņš Kagainis

Tērpi - Imants Jaunzems, Aija Treimane

Pirmizrāde 2018. gada 23. jūnijā

Dziesmu spēles garums - 1h 30 min