Mārtiņš Pika

  
 
Gads Autors Izrāde Loma
       
2019 M. Frišs Santa Krusa Pelegrīns
       
2018
Ā. Alunāns Jā, tie bij' zelta laiki mums... Aktieris
       
2018 I. Jaunzems Par nejaušību tikai muļķi sauc likteni Roberts Dāldermans
       
2016 Rainis Mušu ķēniņš Lidis
       
2015 O. Preislers Laupītājs Hocenplocs Burvis Petrozīlius Cvakelmans
       
2013 L. Stumbre Spalvas Reinis
       
2009 R. Blaumanis Trīnes grēki Juris
       
2008 L. Sēle Zvaigznes no Kaķpēdiņu bulvāra Puncis / Misters X
       
2007 Aspazija Pūcesspieģelis Maiznieks, Mūks, Sargzaldāts, Bende
       
2006 G. Groša, I. Treile Augstāk par zemi Kārlis
       
2006 Ž. B. Moljērs Skopulis Laflešs
       
2005 L. Paegle Kādas mazas meitiņas piedzīvojumi Kārtībnieks, Pircējs
       
2004 V. Rūmnieks Brēmenes muzikanti Laupītājs
       
2003 Ē. Vilsons Īkstīte Taurenītis
       
2000 Dž. Grīnvuds Mazais skrandainis Bailss, Arku iemītnieks